BHV

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Wat doet een BHV’er?

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Verplichtingen

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Nadere toelichting is te vinden in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Opleiding en uitrusting

Als een organisatie BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van BHV ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich een ongeval voordoet.

Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening

  • laat BHV’ers periodiek een herhalingscursus volgen
  • zorg ervoor dat er regelmatig geoefend wordt
  • spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is het dan mogelijk snel te handelen
  • let goed op de aanwezigheid van voldoende BHV’ers tijdens bijvoorbeeld nachtdienst, weekenddienst, speciale omstandigheden met veel personen bijeen et cetera
  • het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er, zij zijn immers altijd in het bedrijf aanwezig
  • verplicht werknemers niet om BHV’er te worden
  • om het werk te stimuleren, kan het bedrijf een BHV’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken

Contact opnemen

Geplaatst in Blog

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Euro BHV Cursus