Reanimeren

Circulatiestilstand

Reanimeren

Voor een slachtoffer met een circulatiestilstand (hartstilstand) is het belangrijk dat er zo snel mogelijk met de juiste behandeling wordt begonnen. Hierdoor stijgt de overlevingskans en vermindert de kans op hersenbeschadiging.

Onderzoek laat zien dat de kans om een circulatiestilstand te overleven direct afhankelijk is van de tijd die verstrijkt na het ontstaan van de circulatiestilstand tot het moment van defibrillatie. Gebeurt dit binnen 3 minuten dan heeft de persoon een kans van 50 tot 70 % om dit te overleven. Elke minuut meer doet de kans met 10 % per minuut afnemen.

Het belang van de circulatie

Om te kunnen begrijpen waarom het geven van borstcompressies zo belangrijk is, leggen we uit hoe de bloedsomloop werkt. Om te kunnen leven heeft ons lichaam voortdurend zuurstof en voedingsstoffen nodig. De circulatie zorgt ervoor dat dit op de juiste plekken in ons lichaam komt. De circulatie kan om verschillende redenen wegvallen, het hart houdt dan op met pompen. Door het zuurstoftekort wat hierdoor ontstaat beschadigen de overige organen. De hersenen zijn het kwetsbaarst na 4 tot 6 minuten zonder zuurstof raakt al een groot gedeelte zo beschadigd, dat normaal functioneren waarschijnlijk niet meer mogelijk is. Het transport van zuurstof in ons bloed kan op twee manieren worden verstoord.

1                    bloed wordt niet meer rondgepompt omdat het hart niet goed meer functioneert. Het hart kan wel bewegen (fibrilleren) maar heeft geen effectieve pompwerking. Bij een hartstilstand is er niet of nauwelijks beweging.

2                     Er wordt geen zuurstof meer in het bloed opgenomen. Dit noemen we een ademhalingsstilstand.

De eerste hulp benadering

Het uitgangspunt bij de eerste hulp is het vaststellen of er sprake is van een circulatiestilstand. Bekijk eerst of de plek waar het slachtoffer ligt veilig is voor uzelf. Als het slachtoffer op een gevaarlijke plek ligt, verplaats het slachtoffer dan met de noodvervoersgreep van Rautek.  Als het slachtoffer op een veilige plaats ligt, kniel dan naast het slachtoffer en spreek hem aan (GAAT HET) en schud hierbij aan de schouders van het slachtoffer (aanspreken/schudden). Als het slachtoffer niet reageert roep dan eerst om hulp,  alvorens de luchtweg te openen. De luchtweg wordt geopend door de kinlift toe te passen. Voor we de ademhaling gaan controleren kunnen we kijken of er een obstructie in de keelholte zit, de ademhaling controleren we door 10 seconden te kijken, voelen en luisteren. Een normale ademhaling (volwassenen 15-17 per minuut) wordt gekenmerkt door rust en regelmaat, het op en neer bewegen van borstkas en bovenbuik, en een verhouding in tijdsduur van in en uitademen van 1:2 1 tel in en 2 tellen uitademen. Let ter herkenning van een bemoeilijkte ademhaling ook op een benauwde gelaatsuitdrukking, het blauw kleuren van de huid, het bewegen van de neusvleugels of het bewegen van de spieren in de hals. Alles wat niet op een normale ademhaling lijkt, is afwijkend en leidt tot alarmeren en reanimeren.

Alarmeren van 1-1-2

Blijf bij voorkeur zelf bij het slachtoffer en laat iemand anders zo snel mogelijk het interne alarmnummer of 1-1-2 bellen. Meldt duidelijk wat er met het slachtoffer aan de hand is. Er zijn twee mogelijkheden:

1                    of u geeft aan dat het om een reanimatie gaat. Er komen dan in principe twee ambulances;

2                    of u geeft aan dat het slachtoffer niet reageert op aanspreken, maar wel een normale ademhaling heeft

Als iemand anders de melding heeft gedaan, laat die dan terug komen om u verder te informeren.

Reanimeren

U moet nu starten met reanimeren: het geven van dertig borstcompressies gevolgd door twee beademingen. Het geven van borstcompressie heeft voorrang op het beademen. In de eerste paar minuten na een circulatiestilstand is het zuurstofgehalte in het bloed nog hoog. De zuurstofregeling aan hartspier en hersenen wordt niet zozeer beperkt door een zuurstofgebrek in de longen maar meer door de afgenomen pompfunctie van het hart. Het opgang brengen van de circulatie heeft daarom voorrang.

Handelswijze bij het geven van borstcompressies:

 • kniel naast het slachtoffer
 • plaats de hiel van de hand op het midden van de borstkas van het slachtoffer
 • plaats de hiel van de andere hand op de geplaatste hand
 • pak de vingers van de onderste hand of haak de vingers van beide handen in elkaar en trek de vingers omhoog om te voorkomen dat u druk uitoefent op de ribben
 • breng uw bovenlichaam boven het slachtoffer met uw armen gestrekt, en druk het borstbeen 5 tot 6 centimeter naar beneden
 • laat na elke compressie het borstbeen helemaal terugkomen zonder het contact tussen het borstbeen en uw handen te verliezen
 • herhaal de compressie met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut
 • zorg dat het indrukken en omhoog komen van het borstbeen evenveel tijd in beslag neemt

Ga bij het beademen als volgt te werk:

 • open na dertig borstcompressies opnieuw de luchtweg met behulp van de kinlift
 • sluit de neus van het slachtoffer
 • plaats uw mond helemaal over de mond van het slachtoffer
 • blaas rustig 1 seconde in de mond
 • geef in totaal maar twee beademingen, voordat u weer begint met het geven van borstcompressies.

Blijf deze handelingen herhalen totdat professionele hulp is gearriveerd.

De automatische externe defibrillator (AED)

De AED is een apparaat dat de hartritmestoornis (fibrilleren) herkent. De AED is een aanvulling op de basale reanimatie, en vervangt dus niet de basale reanimatie. Als de elektroden zijn geplaatst zal de AED beginnen met het verzamelen van informatie over het ritme van het hart. Als er sprake is van ventrikelfibrillatie (het ongecontroleerd samen trekken van het hart) adviseert de AED en schok, met deze schok wordt getracht het hart te defibrilleren en de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen.


Contact opnemen

Geplaatst in Blog

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Euro BHV Cursus