Overzicht Blog

Euro BHV B.V. over BHV’ers binnen een bedrijf ?

BHV’ers-binnen-een-bedrijf

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening.

Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV’er).

Zij helpen bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Wat doet een BHV’er ?

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen.

De BHV’er kan mensen uit een brandend gebouw begeleiden en bij een ongeval eerste hulp verlenen.

Mensen reanimeren (zie link onder) en verbanden aanleggen is ook een taak van de BHV’er.

Verplichtingen

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s.

Risico’s die zich binnen uw bedrijf kunnen voordoen, staan in een RI&E.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’ers optreden.

Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat er altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening
  • Laat BHV’er elk jaar een herhalingscursus volgen.
  • Zorg ervoor dat er binnen uw bedrijf regelmatig geoefend wordt.
  • Spreid BHV’er zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood kan er snel worden gehandeld.
  • Let goed op de aanwezigheid van voldoende BHV’ers  tijdens bijvoorbeeld nachtdienst, weekenddienst, situaties met veel personen bij elkaar.
  • Het is verstandig om medewerkers in de (binnendienst) aan te stellen als BHV’er, zij zijn immers altijd in het bedrijf aanwezig.
  • Verplicht werknemers in uw bedrijf niet om BHV’er te worden.

Zie link : Reanimatie film

Adequaat gehandeld

Een BHV cursist heeft dit bericht naar ons gestuurd, en nu willen wij het met iedereen delen.
Omdat wij uiteraard vinden dat het heel belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen kunnen handelen in een situatie als deze.
Met dank aan onze trouwe cursist die zijn ervaring van die dag met ons wilde delen,

Geplaatst in Blog

Training BLS en AED

Voor de meeste mensen beter bekend als de basisreanimatie voor volwassenen.
Deze training wordt gegeven door acute zorg professionals.

In training van 4 uur leert u hoe iemand met hartfalen (circulatiestoornis) kunt herkennen en
op de best mogelijke manier kunt helpen.

Geplaatst in Blog

Training Omgaan met Agressie

Helaas komt het steeds vaker voor dat medewerkers van winkels, uitzendbureaus,
verhuurbedrijven, schoonmaakbedrijven, leraren enz. te maken krijgen met agressie. Dit heeft
een enorme impact op de medewerkers of op u. Het kan zeer beangstigend zijn en uw gevoel
van veiligheid kan worden aangetast.

Geplaatst in Blog

Artis

KeizertamarinAls u een keer in Artis bent breng dan eens een bezoekje aan dit geweldige aapje, u kan dan gelijk ons adoptiebordje bewonderen.

Wij hebben namelijk met EuroBHV B.V. / De Veiligheidsgroep/ BBN Brandwachten dit leuke aapje geadopteerd,

Geplaatst in Blog

http://www.youtube.com/edit?video_referrer=watch&video_id=PbLGSQJrcn8

Geplaatst in Blog

Blussen

https://www.youtube.com/edit?video_referrer=watch&video_id=PbLGSQJrcn8

Geplaatst in Blog

Opleiding EHBO aan kinderen, inclusief AED

In ons uitstekend bereikbare trainingscentrum in Alkmaar verzorgen wij de 1-daagse training Eerste Hulp aan Kinderen

(tijd 08.30-17.00 uur) en komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Vergiftigingen / allergische reacties
  • Insectenbeten (teken,

Geplaatst in Blog

Nieuwe opleidingen bij Euro BHV

 

KINDER-BHV

Eerste Hulp aan Kinderen, Brand(bestrijding), Ontruiming & Communicatie

Deze cursus is speciaal gericht op de organisatie waar kinderen verblijven, zoals kinderopvang buitenschoolse- of gastouderopvang, sportverenigingen, zwembaden enz. en wordt gehouden in ons trainingscentrum te Alkmaar.

Geplaatst in Blog

Wet kinderopvang BHV en/of Acute Zorg

Onlangs is de Wet kinderopvang gewijzigd als gevolg van het Akkoord IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Ook hierin zijn wij weer, net zoals voor de Gastouderopvang, opgenomen als erkende verstrekker van deze wettelijk verplichte certificaten. NIKTA is als enige certificerende instantie met 3 erkende certificaten opgenomen in deze wet.

Geplaatst in Blog

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis roept Nederlanders op via de EHBO-app van de organisatie de locatie van Automatische Externe Defibrillators (AED’s) door te geven.

Inmiddels zijn de locaties van ruim 22.000 AED’s in Nederland bekend,

Geplaatst in Blog

Euro BHV Cursus