AED Cursus

Wat is een AED?

Een AED is een hulpmiddel dat toegepast kan worden in het geval van hartfalen. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. In geval van een hartritmestoornis beweegt het hart van het slachtoffer zo snel en onregelmatig dat de pompfunctie van het hart niet meer werkt. Het is dan zaak er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de kamers van het hart moeten stoppen met ‘fibrilleren’. De AED heeft twee plakkers die op de borst aangebracht worden, de AED meet vervolgens wat het hart doet. Indien de hartkamers fibrilleren moet er ingegrepen worden met een elektrische schok. De AED meet wat er binnenin de borstkas van het slachtoffer gebeurt en geeft aan wat de volgende stap is.

Wanneer gebruikt men een AED?

Een AED gebruikt u als u vermoedt dat het slachtoffer waar u mee te maken heeft hartfalen heeft (bijvoorbeeld als het slachtoffer bewusteloos is en/of niet meer ademt). Wij adviseren altijd bij twijfel de AED toch aan te sluiten omdat u hiermee hartfalen kunt oplossen of uit kunt sluiten. In geval van hartfalen is actie in de eerste 6 minuten namelijk cruciaal voor het herstel van het slachtoffer. U hoeft niet bang te zijn dat de AED onnodig een schok geeft en dat u het slachtoffer zo onnodig schade toebrengt. Als u de AED goed heeft aangesloten zal het apparaat zelf bepalen of, wanneer, hoe zwaar en in welke vorm er schokken toegediend moeten worden. Als een schok niet nodig is zal het apparaat ook geen schok kunnen geven. Indien een schok wel nodig is corrigeert de AED met deze schok het fibrillerende hart en leert het weer een normaal ritme aan.

AED Cursus bij Euro BHV

Het leren omgaan en toepassen van een AED in geval van hartfalen bieden wij aan als onderdeel van verschillende cursussen die u bij ons kunt volgen op het gebied van veiligheid en eerste hulp. Een cursus BHV (bedrijfshulpverlening) om in te springen in geval van nood en levensbedreigende situaties (zoals hartfalen of brand). Een reanimatiecursus is een cursus waarin geleerd en geoefend wordt hoe te handelen in het geval van hartfalen. AED is hier een cruciaal onderdeel van.


Een reanimatiecursus inclusief gebruik met AED volgen?

Meld u hier aan.

Euro BHV Cursus

BHV cursus volgen?

Euro BHV Cursus

BHV op locatie

EuroBHV verzorgt de complete bedrijfshulpverlening opleiding en de herhaling bedrijfshulpverlening in 1dag, ook bij u op locatie. Onze gecertificeerde BHV instructeur komt naar iedere gewenste locatie in Nederland.

Direct afspraak maken