Instructeur BOC (Brand, Ontruiming en Communicatie)

In de markt bestaat er behoefte aan een persoonscertificering die een kandidaat in staat stelt als (freelance-)instructeur zelfstandig een opleiding Brand, Ontruiming & Communicatie te verzorgen en te examineren.

 

Cursisten van deze instructeur kunnen daardoor in aanmerking komen voor het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Module Brand, Ontruiming & Communicatie’ of, in combinatie met het LEH-deel, voor het persoonscertificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. Ook de certificatieregeling ‘Kleine Blusmiddelen’ kan dan worden uitgevoerd, alsmede het BOC-deel van ‘BHV, Module Kind en Omgeving’.

 

In deze certificatieregeling ‘Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie’ komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

·         De relevante theoretische kennis en achtergronden op het gebied van arbo-wetgeving, BHV-plan, opleidings- en oefenplan en het ontruimingsplan.

·         De relevante theoretische kennis en achtergronden op het gebied van verbranding,

·         Verbrandingsprocessen, het ontstaan en de ontwikkeling van brand en de toepassing van diverse blusstoffen.

·         Het leren toepassen van diverse leerstijlen en werkvormen, het geven van feedback en het maken van een lesplan.

 

Praktijk: het leren toepassen van blustechnieken in de praktijk waaronder de brandslanghaspel, sproeischuimblussers, CO2-blussers en poederblussers.

 

De kandidaat wordt uitgebreid geëxamineerd (zowel theorie als praktijk) om z’n competentie vast te stellen.

 

Geldigheid certificaat: 2 jaar

De duur van deze opleiding in totaal 3,5 dag. Tijdsduur: 08.30-17.00 uur.

Twee opeenvolgende dagen volgt de cursist de cursus.

Daarna heeft de cursist 1 week de tijd om de presentatie voor te bereiden.

Iedere cursist zal op de derde lesdag een presentatie geven, waarna er feedback gegeven kan worden en nog vragen gesteld kunnen worden.

De dag na de presentatie zal het examen gaan plaats vinden. Afhankelijk van het aantal cursisten zal dit een dagdeel zijn.

Toelating:

Voordat de cursist aan deze opleiding deelneemt dient deze al in het bezit te zijn van een instructeurspas en ervaring hebben in het lesgeven. Deze dient u aan de instructeur te tonen voor de opleiding.

Daarom zal er in deze opleiding geen didactiek worden verzorgd.

Kosten voor deze opleiding op aanvraag

Euro BHV Cursus

BHV cursus volgen?

Euro BHV Cursus

BHV op locatie

EuroBHV verzorgt de complete bedrijfshulpverlening opleiding en de herhaling bedrijfshulpverlening in 1dag, ook bij u op locatie. Onze gecertificeerde BHV instructeur komt naar iedere gewenste locatie in Nederland.

Direct afspraak maken