CURSUS BHV IN 1 DAG!
Voor maar €119,-
INSCHRIJVEN

Overzicht Blog

Euro BHV B.V. over BHV’ers binnen een bedrijf ?

BHV’ers-binnen-een-bedrijf

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening.

Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV’er).

Zij helpen bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Wat doet een BHV’er ?

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen.

De BHV’er kan mensen uit een brandend gebouw begeleiden en bij een ongeval eerste hulp verlenen.

Mensen reanimeren (zie link onder) en verbanden aanleggen is ook een taak van de BHV’er.

Verplichtingen

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s.

Risico’s die zich binnen uw bedrijf kunnen voordoen, staan in een RI&E.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’ers optreden.

Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat er altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening
  • Laat BHV’er elk jaar een herhalingscursus volgen.
  • Zorg ervoor dat er binnen uw bedrijf regelmatig geoefend wordt.
  • Spreid BHV’er zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood kan er snel worden gehandeld.
  • Let goed op de aanwezigheid van voldoende BHV’ers  tijdens bijvoorbeeld nachtdienst, weekenddienst, situaties met veel personen bij elkaar.
  • Het is verstandig om medewerkers in de (binnendienst) aan te stellen als BHV’er, zij zijn immers altijd in het bedrijf aanwezig.
  • Verplicht werknemers in uw bedrijf niet om BHV’er te worden.

Zie link : Reanimatie film

Wet kinderopvang BHV en/of Acute Zorg

Onlangs is de Wet kinderopvang gewijzigd als gevolg van het Akkoord IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Ook hierin zijn wij weer, net zoals voor de Gastouderopvang, opgenomen als erkende verstrekker van deze wettelijk verplichte certificaten. NIKTA is als enige certificerende instantie met 3 erkende certificaten opgenomen in deze wet.

Geplaatst in Blog

Het Rode Kruis

Het Rode Kruis roept Nederlanders op via de EHBO-app van de organisatie de locatie van Automatische Externe Defibrillators (AED’s) door te geven.

Inmiddels zijn de locaties van ruim 22.000 AED’s in Nederland bekend,

Geplaatst in Blog

Ervaringen

Met vlag en wimpel

Bij Euro BHV zorgen onze instructeurs er zoveel mogelijk voor dat de cursisten zich op hun gemak voelen. Het komt natuurlijk wel eens voor dat wij mensen in de les hebben die zelf een behoorlijk heftige traumatische ervaring hebben gehad in hun leven.

Geplaatst in Blog

LOTUS

 

Wat doet een LOTUS slachtoffer?  Een gediplomeerde LOTUS kan door middel van het grimeren en acteren en in samenspraak met de BHV instructeur ziektebeelden en letsels uitbeelden op een zeer realistische wijze. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een rollenspel,

Geplaatst in Blog

Ploegleider BHV

Wij willen als opleidingscentrum de opleiding ploegleider BHV nog eens onder de aandacht brengen. Het is erg belangrijk dat er binnen uw bedrijf voldoende mensen werkzaam zijn die in het bezit zijn van een BHV certificaat, en ook jaarlijks de herhalingsopleiding volgen .

Geplaatst in Blog

Opleiding Ploegleider BHV

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De opleidingsduur is 1 dag. De examinering vindt op vergelijkbare wijze plaats als bij de Basisopleiding BHV, dat wil zeggen met een theorie-examen met meerkeuzevragen en een competentielijst die door de instructeur/examinator wordt afgetekend.

Geplaatst in Blog

BOEK DOORNEMEN OF NIET ?

Veel cursisten komen zichzelf tegen tijdens de BHV examens.
Tijdens de BHV cursusdag komt er heel veel informatie op je af, en als je dan bijna geen voorkennis hebt kan het examen enorm tegenvallen.

Geplaatst in Blog

Samenwerken

amenwerken in het kader van bedrijfshulpverlening tussen verschillende werkgevers is verplicht als de risico’s over en weer daartoe aanleiding toe geven. Het is zinvol met bedrijven in de omgeving na te gaan op welke manier gezamenlijk mensen, specialismen en middelen kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld door bedrijven die gezamenlijk in een gebouw of op een terrein van elkaars faciliteiten gebruikmaken.

Geplaatst in Blog

Verantwoordelijkheden BHV’er

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Geplaatst in Blog

Reanimeren

Voor een slachtoffer met een circulatiestilstand (hartstilstand) is het belangrijk dat er zo snel mogelijk met de juiste behandeling wordt begonnen. Hierdoor stijgt de overlevingskans en vermindert de kans op hersenbeschadiging.
Onderzoek laat zien dat de kans om een circulatiestilstand te overleven direct afhankelijk is van de tijd die verstrijkt na het ontstaan van de circulatiestilstand tot het moment van defibrillatie.

Geplaatst in Blog

Euro BHV Cursus

BHV op locatie

EuroBHV verzorgt de complete bedrijfshulpverlening opleiding en de herhaling bedrijfshulpverlening in 1dag, ook bij u op locatie. Onze gecertificeerde BHV instructeur komt naar iedere gewenste locatie in Nederland.

Direct afspraak maken